top of page

PLANLAMA

Kurum bünyesinde üretim planlama, müşterilerin taleplerini karşılayacak ve kurum kaynaklarını en verimli şekilde kullanacak şekilde üretim ve tedarik faaliyetlerinin organize edilmesidir. Üretilecek ürünler için parti büyüklükleri ve atölye içinde akışların belirlenmesi, tedarik edilecek ham maddeler ve yarı mamuller için ise sipariş miktarlarının ve tedarik zamanlamasının belirlenmesi bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler arasındadır.

Üretim planlamada temel yaklaşım, planlama faaliyetlerini uzun, orta ve kısa vade gibi farklı planlama ufuklarında; ürün grubu, son ürün veya yarı mamul gibi farklı kalem detaylarında belli gruplamalar ve basitleştirmeler yaparak çözümleme yoluna gitmektir.

520Planlama.jpg
bottom of page